Akadálymentesítési nyilatkozat

A Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkötelezett amellett, hogy a https://mmkgyongyos.hu internetes honlapot a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat az mmkgyongyos.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek miatt részben felel meg a Törvény előírásainak.

Nem akadálymentes tartalom

A honlapon nincs nem akadálymentes tartalom.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2024. április 29. napján készült.

A nyilatkozat elkészítéséhez használt módszer a Hatóság által végzett önértékelés.

Visszajelzés és elérhetőségek

A Törvényben rögzített és a honlappal összefüggő esetleges megfelelőségi hiányosságok és az ezzel kapcsolatos észrevételek bejelentésére, továbbá a Törvény 1.§ (3)-(4) szerinti információkkal kapcsolatos kérelem (a továbbiakban: Kérelem) benyújtására az info@gyongyok.com internetes elérhetőség áll rendelkezésre. A Kérelemre a Kft. a Törvény 4.§ (2) alapján 30 napon belül köteles válaszolni. A Kérelem feldolgozásáért a Kft. Titkársága felelős.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Honlap akadálymentességére vonatkozó Kérelmet benyújtó személy a Törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy az alábbi szervezethez fordulhat:

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070; E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Hivatalos jóváhagyás

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Budapest, 2024. április 29.

Nagy Andrea

Ügyvezető

Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. © 2024