Közérdekű adatok

A cég működésének alapdokumentumai és az átláthatóságot szolgáló egyéb dokumentumok


Közérdekű adatok

  1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK:

1.1. Társaság hivatalos neve: Gyöngyösi Nonprofit Kft.
Társaság székhelye: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
Postacíme: 3200 Gyöngyös, PF.:152
Telefonszáma: 37/312-281; 37/312-282
elektronikus levélcíme: titkarsag@gyongyok.comhonlapja: www.gyongyok.com

1.2. Társaság ügyvezetője:

Név: Nagy Andrea
Beosztás: ügyvezető igazgató
Telefonszáma: 70/930-3270
elektronikus levélcíme: nagyandrea.mmk@gmail.com

1.3. Üzemeltetési igazgató:

Név: Baranyai Zsuzsanna
Beosztás: üzemeltetési igazgató
Telefonszáma: 70/866-9584
elektronikus levélcíme: uzemeltetesiigazgato@gyongyok.com

1.4. Társaság szervezeti egységei:
1.4.1. Mátra Művelődési Központ
címe:
3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
Vezető neve: Nagy Andrea
elektronikus levélcíme: nagyandrea.mmk@gmail.com
telefonszáma: 70/930-3270

1.4.2. Családi Intézet
címe:
3200 Gyöngyös, Fő tér 8.
Vezető neve: Kőrösi Ágota
elektronikus levélcíme: gyongyokcsaladiintezet@gmail.com
telefonszáma: 70/684-8321

1.5. Társaság felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:
1.5.1. Egri Törvényszék Cégbírósága

címe: 3300 Eger, Barkóczy u. 1.
email: cegbirosag@egrit.birosag.hu

1.5.2. Felügyelő Bizottság tagjai 2021.10.31 .

FB tag neveMegbízási díj összege HUFEgyéb JárandóságJogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás
Túri Klára elnök50.000
dr. Szén Gabriella tag40.000
Juhász Edit tag40.000

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

2.1. Társaság feladatát, hatáskörét meghatározó alapvető jogszabályok:

2.1.1. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv
2.2.2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
2.2.3. Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/ 2017. (II.24.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

  1. Vezető tisztségviselő munkabére és juttatásai

Név
MunkakörJogviszony időtartamaMegszűnéskor járó juttatásSzemélyi alapbér FT/hóPrémium összegeEgyéb juttatásFelmondási időKépviselet módjaBankszámla feletti rendelkezés
Nagy Andreaügyvezető 2018.06.01-határozatlanMt. alapján715.000javadalmazási szabályzat alapján megilletiköltségtérítés javadalmazási szabályzat alapjánMt. alapjánönállóönálló


Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. © 2024